Kompleksowe projektowanie i rzeczoznawstwo
branży sanitarnej

> Zrealizowane

Projekty wykonane przez biuro w ostatnich latach:

 

» Laboratorium Naukowe, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

Zakres projektu budowlanego obejmował: instalacje wody, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacje chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji, instalacje gazów laboratoryjnych, instalacje technologiczne


» Sieć i przyłącze wody do budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al. M. Kromera 44 we Wrocławiu - projekt budowlany i wykonawczy


» Ekspertyza techniczna - obliczenia i sprawdzenie wydajności wybudowanej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią dla osiedla Zielone Wzgórze we Wrocławiu.


» Certyfikat energetyczny dla Ośrodka Edukacji i Projektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy


» Budynki wielorodzinne przy ul. Okulickiego w Legnicy.

Zakres projektu obejmował: Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacje wewnętrzne - wodno-kanalizacyjne,ogrzewcze, wentylacji mechanicznej garażu podziemnego, instalację detekcji CO i LPG, dla trzech budynków wielorodzinnych z usługami


» Sieć wody w Kunicach. Projekt budowlany i wykonawczy uzbrojenia osiedla domków jednorodzinnych w sieć wodociągową i przeciwpożarową.


» Projekt wykonawczy instalacji podłączenia dygestorium w laboratorium zakładu Faurecia Legnica II S.A.


» Projekt budowlany rozbudowy zakładu produkcyjnego w Bolesławcu.

Zakres projektu obejmował: Instalacje wodno-kanalizacyjne, instalację gazu, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, Wentylacje i chłodzenie oraz instalacje tryskaczowe.


» Ekspertyza techniczna zakresu uszkodzenia sieci cieplnej w Lubinie, sposobu oraz kosztów jej odtworzenia.


» Analiza bezpieczeństwa dachu w przypadku intensywnych opadów deszczu dla marketu Real w zakresie instalacji odwodnienia dachu.


» Budowa budynku dla potrzeb zainstalowania urządzeń PET/CT i gamma kamery SPECT/CT, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Projekt budowlany i wykonawczy.

Zakres projektu obejmował: sieci i przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacje wodno-kanalizacyjne, hydrantowe, ogrzewcze i ciepła technologicznego, sprężonego tlenu medycznego, sprężonego powietrza, instalacja węzła cieplnego, pary i kondensatu


» Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i parkingiem podziemnym we Wrocławiu. projekt budowlany i wykonawczy.

Zakres projektu obejmował: przyłącza wody, kanalizacji ogólnospławnej, zbiornik retencyjny wód opadowych, instalacje wewnętrzne - wodno-kanalizacyjne, ogrzewcze, chłodnicze, wentylacji mechanicznej garażu podziemnego, instalację detekcji CO i LPG, węzeł ciepłowniczy


» Modernizacja i odbudowa sieci gazowej w ul. Struga w Legnicy. projekt budowlany i wykonawczy sieci gazowych oraz stacji redukcyjnej II stopnia.


» Opinia dotycząca awarii kotłów w kotłowni gazowej w obiekcie CHR Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu.


» Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej wraz z przyłączem w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu, projekt budowlany i wykonawczy.


» Modernizacja sieci cieplnej w ul. Św. Piotra w Legnicy, projekt budowlany i wykonawczy.


» Przebudowa gazociągów podwyższonego średniego ciśnienia w rejonie Sobina, projekt budowlany i wykonawczy


» Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu. Projekt budowlany i wykonawczy. Zakres projektu obejmował: Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu, Instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje hydrantową, ogrzewczą, ciepła technologicznego, sprężonego powietrza, gazu, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, odciągu spalin, sprężonego powietrza oraz kotłownie gazową


» Uporządkowanie i regulacja instalacji grzewczych w budynku Akademii Rycerskiej w Legnicy.


» Zakład Teleradioterapii w Legnicy jako filia Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Projekt budowlany i wykonawczy.

Zakres projektu obejmował: instalacje zewnętrzne - wody, kanalizacji ściekowej i deszczowej, instalacje wewnętrzne - wodno-kanalizacyjne, przeciwpożarowe, kanalizacji ściekowej i odprowadzenia skroplin, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wody lodowej i chłodniczej, ciepła technologicznego, chłodu technologicznego, sprężonego powietrza, gazu oraz kotłownię gazową.


» Budynek Narodowego Forum Muzyki przy Placu Wolności we Wrocławiu. projekt budowlany i wykonawczy.


» Cmentarz komunalny dla miasta Legnicy. projekt budowlany i wykonawczy


» Remont Budynku Prokuratury Rejonowej w Głogowie, Głogów, ul. Sienkiewicza 1

Zakres projektu obejmował: instalacje zimnej i ciepłej wody, hydrantową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej - projekt wykonawczy


» Instalacja przemysłowa pary od kotłowni do zasilenia prasowalni wraz z węzłem redukcyjnym pary dla budynku hali szwalni MASTERS przy ul. Słubickiej 2 w Legnicy - projekt budowlany i wykonawczy


» Kościół w Dąbiu gmina Prochowice, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Św. w Kawicach

Zakres projektu obejmował: przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej, instalacje wody zimnej, ciepłej, p.poż. i kanalizacji sanitarnej - projekt budowlany


» Studium wykonalności projektu pod nazwą: "Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej miasta Włocławek - rozdział kanalizacji na deszczową i fekalną" na zlecenie Gminy Miasto Włocławek, Urząd Miasta Włocławek, Włocławek, Zielony Rynek 11/13


» Koncepcja modernizacji systemu ogrzewania, schładzania oraz wentylacji hal produkcyjnych (hala kuźni, hala obrabiarek i tokarek, hala myjek) Zakładu SANHA sp. z o.o. w Legnicy ul. Poznańska 49


» "DOM I OGRÓD" Lubin, ul. Komisji Edukacji Narodowej Zakres projektu obejmował: instalacje wody, kanalizacji ściekowej i deszczowej, ogrzewczą, wentylacji, gazu, hydrantową i tryskaczową - projekt budowlany


» Przyłącza i sieci: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i gazu do Obiektu Handlowego 2K Jawor, ul. J. Poniatowskiego - projekt budowlany i wykonawczy


» Budowa zjazdu z ulicy Wrocławskiej do pól uprawnych, Obręb Piekary Wielkie w Legnicy - projekt budowlany


» Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie przy ul. Kołłątaja - projekt budowlany


» Remont rurociągu przesyłowego do przesyłu gazu GZ-50 (0,05-0,4MPa) w Zakładzie Nr 3 w Przedsiębiorstwie KORAMIC Pokrycia Dachowe Sp. z o.o. w Kunicach ul. Ceramiczna 1 - zakres obejmował również uzgodnienie projektu w UDT


» Budynek mieszkalny wielorodzinny Legnica, Piekary Osiedle

Zakres projektu obejmował: instalacje wody, kan. ściekowej i deszczowej, centralnego ogrzewania, kotłownie gazową i instalację gazową - projekt budowlany


» Stacja Paliw AUCHAN, Zielona Góra, ul. Stefana Batorego 128

Zakres projektu obejmował uzbrojenie w wodę, kan. ściekową i deszczową - projekt budowlany


» Instalacja wentylacji mechanicznej - Klimatyzacji pomieszczeń biurowych w Zakładzie Produkcji Wyrobów z Tworzyw Sztucznych TBMECA POLAND sp. z o.o. Legnica, ul. Jaworzyńska 291A - projekt budowlany


» Rozbudowa Wytwórni profili PCV Firmy "ALUPLAST" Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Gołężycka 25A Budynek mieszalni z silosami zewnętrznymi.

Zakres projektu obejmował: Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągową wewnątrzzakładową, odwodnienie dachu ( odprowadzenie wód opadowych), instalację p-poż. hydrantową, instalację ogrzewania dyżurnego, instalację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej, instalację wody chłodzącej dla potrzeb technologii i do zasilania chłodnicy w centrali wentylacyjnej, instalację odpylania, instalację centralnego odkurzania, instalację sprężonego powietrza, wytyczne dla pomieszczenia wentylatorów służących do transportu pneumatycznego, instalacje wentylacji i klimatyzacji trzech pomieszczeń biurowych i pomieszczenia sterowni zlokalizowanych w budynku biurowo-socjalnym - projekt budowlany


» Apteka ogólnodostępna typu "A" w Centrum handlowo-usługowym Ruszowice gm. Głogów

Zakres projektu obejmował: Instalacje wody zimnej, ciepłej, kanalizacji ściekowej, instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, tryskaczową - projekt budowlany


» Sieć i przyłącza gazu ś/c do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Kunicach na osiedlu domków jednorodzinnych B1

Zakres projektu obejmował 30 domków, projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzgodnieniem dokumentacji w UDT


» Pawilon spożywczy "PLUS" Polkowice, ul. Ogrodowa

zakres projektu obejmował instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody, gazu, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, kotłownię wraz z instalacją ogrzewczą i ciepła technologicznego - projekt budowlany


» Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Graniczna z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Strzegomiu. Na zlecenie Gminy Strzegom, Strzegom Rynek 38 - projekt budowlany


» Przebudowa pomieszczeń w budynku utylizacji odpadów i montażu autoklawu do sterylizacji odpadów medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5 - projekt budowlany


» Projekt instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych Wrocław Maślice Instalacja biogazu i instalacje sanitarne w obrębie budynku agregatów - projekt wykonawczy


» Centrum Handlowo-Usługowe Ruszowice gm. Głogów Przyłącze wody i kanalizacji ściekowej i deszczowej , sieć i przyłącze gazu wraz z uzgodnieniem w UDT, instalacja zewnętrzna gazu - projekt budowlany


» Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu przy ul. Nankiera 15 - projekt wykonawczy


» Centrum Handlowe "AUCHAN" w Wałbrzychu.

Zakres projektu obejmował: instalację wody zimnej, wody p.poż., ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej, instalacja c.o. i ciepła technologicznego i wody lodowej, instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalację tryskaczową, kotłownię, instalację sprężonego powietrza i gazu wraz z dokumentacją techniczno-konstrukcyjną sieci gazowej dla potrzeb uzgodnień w UDT, sieci i przyłączy wody, kanalizacji ściekowej, deszczowej i drenażu zbiorczego, sieć i przyłącze gazu średniego ciśnienia - projekt budowlany i wykonawczy


» Budowa dróg wraz z odwodnieniem osiedla budynków socjalnych, mieszkalnych i terenów przy ul. Kościuszki w Bolesławcu na zlecenie Gminy Miejskiej Bolesławiec - projekt budowlany i wykonawczy


» CASTORAMA Legnica, Roberta Schumana 9

Zakres projektu obejmował: sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazu - projekt budowlany i wykonawczy

instalacje wody zimnej, c.w.u., hydrantową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, kotłownię, instalację gazu, instalację tryskaczową - projekt budowlany


» CASTORAMA Wałbrzych , ul. Wieniawskiego

Zakres projektu obejmował: instalacje wody zimnej, c.w.u., instalację hydrantową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacja wentylacji mechanicznej, instalację tryskaczową, instalację gazu, kotłownię gazowa wbudowaną, sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody, przyłącze gazu średniego ciśnienia wraz z dokumentacją techniczno-konstrukcyjną dla potrzeb uzgodnień w UDT - projekt budowlany


» Remont budynku biurowo-magazynowego wraz z budową instalacji i przyłącza gazu płynnego ze zbiornikiem i kotłownią niskotemperaturową wbudowaną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej na potrzeby firmy KOBI, Koskowice 73 - projekt budowlany


» Budynek mieszkalno - usługowy w Legnicy przy ul. T. Kościuszki 39

Zakres projektu obejmował: instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej, instalację wewnętrzna gazu, budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji ściekowej - projekt budowlany i wykonawczy


» Budynek audytoryjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Legnica, ul. Sejmowa 5a

Zakres projektu obejmował: instalacje wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepło technologiczne, instalacje wody lodowej, wentylację mechaniczną, węzeł cieplny, przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącze ciepłownicze - projekt budowlany i wykonawczy


» Fabryka Elementów Budowlanych "ROYAL" Europa w Polkowicach - projekt instalacji sanitarnych, instalacji tryskaczowej, sieci i przyłączy, stacji redukcyjnej gazu II-go stopnia.


» Zakład Produkcji Artykułów Gospodarstwa Domowego z Tworzyw Sztucznych GEORG UTZ w Kątach Wrocławskich - projekt budowlany i wykonawczy oraz nadzór inwestorski nad realizacją instalacji sanitarnych, wentylacji, sprężonego powietrza, sieci sanitarnych.


» Projekt budowlany i wykonawczy sieci gazu ś/c, stacji redukcyjnej IIo oraz wentylacji mechanicznej w części biurowo - socjalnej oraz produkcyjnej obiektach Sp.z o.o. LUNKOPOL POLSKA w Chocianowie.


» Wymiana rurociągów wody przemysłowej z pompowni "Kaczawa" do Huty Miedzi Legnica - projekt budowlany i wykonawczy oraz nadzór autorski.


» Projekt budowlany i wykonawczy oraz nadzór nad realizacją instalacji sanitarnych, technologicznych, sieci i przyłączy Hali Kompletacji dla firmy Wrozamet S.A. we Wrocławiu.


» Projekt budowlany i wykonawczy oraz nadzór nad realizacją instalacji sanitarnych, technologicznych, sieci i przyłączy Budynku Oczyszczania Elementów Metalowych dla firmy Wrozamet S.A. we Wrocławiu.


» Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych, instalacji tryskaczowej sieci i przyłączy dla hali produkcyjnej, obiektu socjalnego, magazynowego i biurowego firmy PACLAN w Kątach Wrocławskich.


» Projekt wykonawczy instalacji wod.-kan i wentylacji dla zespołu gastronomicznego (lokal D) w Centrum Handlowym "CAREFOUR" we Wrocławiu.


» Projekt budowlany instalacji sanitarnych, ogrzewania, wentylacji dla budynku Auto-Salonu "Peugeot" w Jeleniej Górze.


» Nadzór inwestorski nad realizacją instalacji sanitarnych, klimatyzacji, gaszenia pożaru gazem argonit w Centrum Komputerowym Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu


» Nadzór nad realizacją budynku biurowego i studio telewizyjnego Telewizji TeDe - Wrocław ul. Muchoborska


» Zakład Produkcyjny LN Polska w Legnicy - projekt budowlany i wykonawczy zasilania kotłowni przemysłowej w gaz.


» Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Obszar Polkowice - projekt budowlany i wykonawczy uzbrojenia oraz nadzór autorski - sieci wody, gazu, kanalizacji deszczowej.


» Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Obszar Legnica - projekt budowlany i wykonawczy oraz nadzór autorski - tranzytowa sieć wody, sieć kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków dla obszaru strefy.

 

Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH Teresa Szmagara

ul.Bilsego 7/2, 59-220 Legnica
tel. 76 856 56 84
biuro@ecotech.legnica.pl

Skontaktuj się z nami

Nasi doradcy odpowiedzą na wszystkie pytania i przygotują ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.

tel. 76 856 56 84
biuro@ecotech.legnica.pl

Więcej...

 

O firmie

Celem działania biura jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestycji poczynając od prac przygotowujących inwestycję przez proces projektowy, wykonawczy po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Więcej...

 

Oferta

Wykonujemy kompleksowo projekty:

- zewnętrzne sieci i przyłącza gazowe, wodociągowe, wodno-kanalizacyjne, c.o.

- wewnętrzne instalacje gazowe, wentylacji i klimatyzacji, ciepła i chłodu, wodociągowe i kanalizacyjne, przeciwpożarowe i tryskaczowe

- projekty źródeł ciepła (kotłowni, węzłów cieplnych).

Więcej...

 

Zrealizowane

Zobacz liczne projekty zrealizowane przez nasze biuro w ostatnich latach

Więcej...

 

Projekt i wykonanie: Twoja Strona WWW, tswww.pl